Välkommen till TS Redovisning AB samarbetspartners med

Ciphra Redovisning AB – din hjälp med ekonomi.

Aktuellt

Publicerat 24 februari 2017

Konsumentverket uppmärksammar olagliga kortavgifter

Det är förbjudet att ta en avgift för kortbetalning. Trots det finns det butiker som tar extra betalt när du betalar med kort. Konsumentverket kommer därför under 2017 att ha ett extra fokus på kortavgifter. Företagsaktuellt nr 2 2017

Läs mer

Publicerat 24 februari 2017

Kapitalförlust vid försäljning av andel i handelsbolag

En person som sålt sin andel i ett handelsbolag kunde inte förklara skillnaden mellan sin justerade anskaffningsutgift och bolagets egna kapital. Han fick därför bara avdrag för en justerad anskaffningsutgift som motsvarade hans andel av bolagets egna kapitalet. I det aktuella målet hade Sven i sin inkomstdeklaration redovisat en förlust om 252 000 kr i samband med att han avyttrade …

Läs mer

Publicerat 24 februari 2017

Lantmäteriets handläggningsgranskas

En viktig anledning till att byggprocesser tar lång tid är delvis handläggningstiderna på myndigheter. Lantmäteriets handläggningstider uppfattas av många som särskilt långa. Regeringen har därför beslutat om att myndighetens handläggningstider ska kartläggas för att bättre snabba på processen. Företagsaktuellt nr 2 2017

Läs mer