Välkommen till TS Redovisning AB samarbetspartners med

Ciphra Redovisning AB – din hjälp med ekonomi.

Aktuellt

Publicerat 24 februari 2017

Ändrade regler för betalningar till Bolagsverket

Ett nytt statligt ramavtal för banktjänster gör att möjligheten att använda SEB direktbetalning till Bolagsverket och betala till Bolagsverkets plusgiron har tagits bort. Fortsättningsvis kan du endast betala via bankgiro, övrig direktbetalning eller kortbetalning. Dessa betalsätt påverkas inte av det nya ramavtalet. Företagsaktuellt nr 2 2017

Läs mer

Publicerat 24 februari 2017

Konsumentverket uppmärksammar olagliga kortavgifter

Det är förbjudet att ta en avgift för kortbetalning. Trots det finns det butiker som tar extra betalt när du betalar med kort. Konsumentverket kommer därför under 2017 att ha ett extra fokus på kortavgifter. Företagsaktuellt nr 2 2017

Läs mer

Publicerat 24 februari 2017

Kapitalförlust vid försäljning av andel i handelsbolag

En person som sålt sin andel i ett handelsbolag kunde inte förklara skillnaden mellan sin justerade anskaffningsutgift och bolagets egna kapital. Han fick därför bara avdrag för en justerad anskaffningsutgift som motsvarade hans andel av bolagets egna kapitalet. I det aktuella målet hade Sven i sin inkomstdeklaration redovisat en förlust om 252 000 kr i samband med att han avyttrade …

Läs mer